http://izmirdokumculer.iesob.org.tr
Kategoriler
Kasım 2021
Pts Sal Çar Per Cum Cts Paz
« Oca    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
Arşivler

İşyeri açarken istenen belgeler

Vergi dairesinden istenen belgeler
ilgili belediyeden istenen belgeler
esnaf ve sanatkar sicil müdürlüğü’nden istenen belgeler
ilgili meslek oda’sından istenen belgeler
bağ-kur’dan istenen belgeler

Vergi dairesinden istenen belgeler 

 1. Bildirim Formu
 2. Kira Kontratı Veya Tapu Fotokopisi
 3. İşe İlk Başlayan Kişinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü
 4. İkametgah İlmühaberi
 5. Nüfus Cüzdanı Örneği

Belgeler tamamlandıktan sonra yoklama memuru verilen bilgileri denetler ve doğruluğu onaylandıktan sonra vergi levhası alınır.

 ilgili belediyeden istenen belgeler

10.08.2005 tarih 25902 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik hükümleri gereğince ilgili belediyeden temin edinecek olan ve aşağıda örnekleri bulunan beyan formlarının doldurulması gerekmektedir.

Ekler

Ek – 1: Sıhhî İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı Başvuru / Beyan Formu: Ek-1

Ek – 2: Gayrisıhhî Müessese Açma Ruhsatı Başvuru/Beyan Formu: Ek-2

Ek – 3: Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseselere Ait Yer Seçimi Ve Tesis Kurma Raporu Formu: Ek-3

Ek – 4: Birinci Sınıf Gayrisıhhî Müesseselere Ait Açılma İzni Raporu Formu: Ek-4

Ek – 5: İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatı: Ek-5

Ek – 6: Başvuru Ve Beyan Formu Alındı Belgesi: Ek-6

aşağıda başlıkları listelenen “sıhhi ve gayrisıhhi müesseseler için ruhsat müracat klavuzu” isimli, izmir esnaf ve sanatkarlar odaları birliği gıda birim müdürü sn. Yusuf vangöl tarafından hazırlanan raporun tamamı için aşağıdaki dosyayı bilgisayarınıza kaydedebilirsiniz:

ruhsat-muracat-klavuzu

Tanımlar

 1. İşyerlerinde Aranacak Genel Şartlar
 2. İşyerinin Açılması
 3. Bildirim
 4. İşletmecinin Değişmesi Ve İşyerinin Nakli
 5. Birden Fazla Faaliyet Konusu Bulunan İşyerleri
 6. Ruhsatın İşyerinde Bulundurulması
 7. Sıhhi İşyerleri İçin Ruhsatın Düzenlenmesi
 8. Sıhhi İşyerlerinin İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatının Kesinleşmesi
 9. Sıhhi İşyerleri İçin Aranacak Şartlar
 10. Gayrı Sıhhi Müesseselerin İnceleme Kurulları
 11. Sağlık Koruma Bandı
 12. Gayrı Sihhi Müessese Ruhsat Başvurusu
 13. Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni
 14. Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni Muafiyeti
 15. Deneme İzni
 16. Açılma Ruhsatı
 17. Yer Seçimi Ve Tesis Kurma İzni İle Ruhsat İçin Gerekli Belgeler
 18. Tesise Diğer Kuruluşlarca İzin Verilmesi Durumu
 19. Denetim
 20. Sorumlu Müdür Tayini
 21. Gayrisıhhî Müesseselerin Sanayi Bölgelerinde Kurulması
 22. Tesislerde Yapılacak Değişiklik Ve İlave
 23. Ruhsat Değişikliği Gerektiren Haller
 24. İçkili Yer Bölgesinin Tespiti
 25. İçkili Yer Bölgesi Olarak Tespit Edilemeyecek Yerler
 26. Karar Ve Krokinin Hazırlanması
 27. Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinin Açılması
 28. Açılış Ve Kapanış Saatleri
 29. Mesafe Ölçümü
 30. Mes’ul Müdür
 31. Umuma Açık İstirahat Ve Eğlence Yerlerinde Çalıştırılacak Kişilerde Aranacak Şartlar
 32. Kolluk Denetimi
 33. Canlı Müzik Yayını
 34. Geçici Süreyle Faaliyetten Men Ve İdarî Para Cezası
 35. Faaliyetten Men Kararının Uygulanması
 36. Süresinden Önce Açılma
 37. İşletme İzninin İptali
 38. Kimlik Bildirme
 39. Korunması Gerekenler Ve Yasaklar
 40. Gayri Sıhhi Müesseseler Listesi

 
Esnaf Ve Sanatkar Sicil Müdürlüğü’den İstenen Belgeler 

Kişinin Kimlik Fotokopisi ,
Bir Adet Fotoğraf,
Vergi Levhasının Fotokopisi Veya Tutanak (Mesleği Belirtilmiş),
Kişinin Kendisi Veya Vekili (Vekilin Kimlik Fotokopisi).
Ustalık Belgesi.

İlgili  meslek  odasından  istenen  belgeler

 1. Vergi  Dairesine   Kayıt  Belgesi
 2. İşyeri İkametgah  İlmühaberi
 3. Fotoğraf ( 3 Adet )
 4. Nüfus  Cüzdanı  Örneği
 5. Sicile Kayıt Belgesi
 6. Alanında Ustalık Belgesi

Bağ-kur’dan  istenen  belgeler

1479 sayılı kanun; kanunla ve kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kurulu sosyal güvenlik kuruluşları kapsamı dışında kalan ve herhangi bir işverene hizmet akdi ile bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan;

esnaf ve sanatkarlar ile diğer bağımsız çalışanlardan ticari kazanç veya serbest meslek kazancı dolayısıyla gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanlar ile gelir vergisinden muaf olanlardan esnaf ve sanatkar siciline veya kanunla kurulu meslek kuruluşlarına usulüne uygun olarak kayıtlı olanlar.

Bağ-kur sigortalısı sayılır.

1479 sayılı zorunlu bağ-kur sigortalılığı, bağ-kur’lu olmayı gerektiren faaliyetle birlikte başlar. Bağ-kur’a kayıt ve tescilin yapılabilmesi için ilgili bağ-kur il müdürlüğüne başvurulup, alınacak bağ-kur giriş bildirgesinin ilgili kuruluşlara onaylattırılması ve onaylı bu bildirgenin bağ-kur il müdürlüğüne verilmesi gerekmektedir